1.

بررسی اثر بخشی آموزش مهار تهای زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 94-108

2.

بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 109-128

3.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنام هی مشکلات یادگیری کلورادو

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 24-43

4.

تاثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 44-59

5.

مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 6-23

6.

مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 60-77

7.

مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 93-78


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب